Mỹ phẩm Edally - Hera Group

Địa chỉ

344 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline

0903.261.770 (Thùy) - 0977.929.264 (Trinh)

Email

edallyhanquoc@gmail.com